Απαλλαγή συνταξιούχων από την φαρμακευτική δαπάνη

5442982135397131688

Με διατάξεις του νόμου 5007/2022 προβλέπεται απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου έχουν ως εξής:

Νόμος 5007/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 241/23.12.2022
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 80
Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α' 16), περί ρυθμίσεων για τους πρώην δικαιούχους του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του αντισταθμιστικού μέτρου της πλήρους απαλλαγής των δικαιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Σε όσους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 του v. 4387/2016 (Α' 85), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό
1.4. μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2023, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 μετά από τη φράση «Η δαπάνη που προκαλείται στον Ε,Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρμογή της παρ. 1» και πριν από τη φράση «καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προστίθεται η φράση «δύναται να» και η παρ. 3 του άρθρου δεύτερου διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η δαπάνη που προκαλείται στον από την εφαρμογή της παρ. 1 δύναται να καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής τοι) άρθρου 11 του v. 4052/2012 (Α' 41),»

πηγη: odigostoupoliti.eu

Τετραήμερες εκδρομές 2023 ΟΠΕΚΑ. Ποιοι είναι δικαι...
Ιωάννινα: Εκδήλωση για το Παρόν και το Μέλλον της ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://odigosioanninon.gr/